Rezidence pod Radobýlem s.r.o.

Rezidence pod Radobýlem s.r.o.

Společnost Rezidence pod Radobýlem s.r.o. byla založena v r. 2021 a 1.1.2022 do ní byl na základě Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením spol. s ručením omezením převeden zejména nemovitý majetek a to pozemky v prostoru bývalých kasáren Pod Radobýlem, které budou v budoucnu využity na zástavbu rodinnými domy.

Pozemky určené k zástavbě

Záměr společnosti

Po akvizici dalších pozemků by mělo zpracované území zaujmout rozlohu ca 50.000 m2 pro více než 50 RD.

V současné době je zpracovávana detailní studie zastavitelného uzemí, plán inženýrských sítí a komunikací.

Firma Rezidence pod Radobýlem s.r.o. je investorem těchto projektových prací a v budoucnu bude také investorem stavební části projektu.